divendres, 30 de desembre del 2011

L'Escola a l'Informatiu de Catalunya Ràdio



L'escola Martí Poch protagonista d'un dels reportatges relacionats amb l'Impuls de la Lectura com a centre de referència.

Alumnes i mestres ens parlen de dues activitats que es desenvolupen per millorar la competència lectora:
  • BIBLIOPATI
  • LLEGIR EN PARELLA

diumenge, 4 de desembre del 2011

L'IMPULS DE LA LECTURA

Video de presentació  

 



El Departament d’Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura impulsat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
En aquest espai el professorat trobarà informacions relacionades amb l’Impuls de la Lectura: adreces d’interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorpori i sistematitzi estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.