PADRINS DE LECTURA

 PADRINS DE LECTURA
Gener 2014: 4t amb P-5
http://bibliollegim.blogspot.com.es/2014/02/padrins-de-lectura.html

 CURS 2010-2011
El dia 10 de juny de 2011 va ser la darrera sessió de l’activitat duta a terme amb els nens i les nenes de 1r (fillols/es) i de 6è (padrins/es).
Es van intercaviar regals i van compartir jocs i experiències.
Ha estat una experiència molt enriquidora per tots i per totes.


 I el proper curs hi tornarem!

Aquí teniu l’àlbum de fotos de la jornada:


Aquest és el 3r curs que es du a terme l'activitat: PADRINS DE LECTURA

És una activitat motivadora i engrescadora per l'alumnat participant.
En què consisteix el projecte?

Es formen parelles d’alumnes (1r i 6è) que llegeixen junts.

Un alumn@ de la parella té el rol de padrí o de padrina (6è) i l’altre és el fillol o la fillola (1r).
La parella de lectura signa un contracte d’aprenentatge.

El/la padrí/na s’haurà de preparar la lectura prèviament abans de llegir amb la seva parella.
Les parelles de lectura comparteixen els tres moments d’una lectura: abans, durant i després de la lectura.

CONTRACTE
Jo.................................................alumne/a de sisè,
vull ser padrí/na i em comprometo a :
-cooperar amb el meu/va fillol/a durant el seu aprenentatge de lectura.
-assistir a totes les sessions de l'activitat.
-preparar-me les lectures.
-donar model de lectura expressiva.
-esforçar-me en millorar la comprensió lectora del meu/va fillol/a
-procurar que hi hagi un bon enteniment entre nosaltres.
-...

I, perquè així consti, signem aquest document de compromisos.
Padrí/na Fillol/a Vist-i-plau tutora 1r tutor 6è Responsable biblioteca